Planowane wydarzenia

W roku 2014-15 planowane są następujące wydarzenia:

  • spotkanie grupy Building Block Joint Programmes w Sienie - 26.09.2014
  • spotkanie Rektorów IRUN w Nijmegen - 16-17.10.2014
  • przygotowanie projektu UE "Innovation Factory' w ramach Marie Curie Actions - Research and Innnovation Staff Exchange (RISE); koordynator projektu - prof. Ludovic Thilly z Uniwersytetu w Poitiers
  • Staff training weeks w ramach Erasmus+
  • uczestniczenie w projekcie U-Multirank
  • spotkanie Rektorów i Grup Roboczych IRUN w Lubljanie 11-13.06.2015

 

Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach będą umieszczane na tej stronie, gdy otrzymamy ulotki, karty zgłoszeń, etc. z uczelni zrzeszonych w IRUN.

 

For more information see IRUN